Giải pháp công nghệ hàng đầu

Thông báo chốt danh sách cổ đông Chíp Sáng để đăng ký chứng khoán tập trung

Công ty Cổ phần Chíp Sáng xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông Chíp Sáng để đăng ký chứng khoán tập trung năm 2016 như sau:

Trân trọng thông báo.

Chipsang.vn

Các bài viết khác