Giải pháp công nghệ hàng đầu

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tập trung

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tập trung

Công ty cổ phần Chíp Sáng đang tiến hành đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM. Để hoàn tất thủ tục theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách để đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) như sau:

     1. Thông tin cổ phiếu đăng ký:

          - Tên cổ phiếu:      CỔ PHIẾU CTCP CHÍP SÁNG

          - Loại cổ phiếu:    Cổ phiếu phổ thông                   Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

          - Tổng số cổ phiếu đăng ký: 8.029.080 cổ phiếu 

    2. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký chứng khoán: 16h00 ngày 01/09/2017.

    3. Chuyển nhượng cổ phần và thay đổi thông tin:

          - Quý Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần mang theo CMND, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy chuyển nhượng đến làm thủ tục chuyển nhượng, đăng ký sở hữu cổ phần trước 16h00 ngày 01/09/2017.

          - Quý Cổ đông có nhu cầu cập nhật/ hiệu chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần như: tên cổ đông, số CMND/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ,... xin vui lòng liên hệ với Công ty để được hướng dẫn việc chỉnh sửa thông tin cổ đông.

Mọi chi tiết xin liên hệ về : CT CP CHÍP SÁNG

                    Địa chỉ: 253 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

                    Điện thoại: (028) 3930 1639               Fax: (028) 3930 1636

          - Sau thời điểm trên, Công ty sẽ tạm dừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho đến ngày cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên thị trường UpCom. Công ty không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về các giao dịch chuyển nhượng cổ phần diễn ra sau 16h00 01/09/2017.

          - Sau khi chốt danh sách cổ đông, CTCP Chíp Sáng sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết để cổ phiếu Công ty được đăng ký và giao dịch tập trên thị trường UpCom theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 

                                                                                                           Trân trọng thông báo.

Xem chi tiết tại đây

Các bài viết khác