Giải pháp công nghệ hàng đầu

Thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao tháng 10 năm 2017

Công ty Cổ phần Chíp Sáng trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao

Kính gửi:             

  • Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chíp Sáng
  • Các Đơn vị, Tổ chức, Cá nhân và Đối tác của Công ty
  • Toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty

Nay Công ty Cổ phần Chíp Sáng xin trân trọng thông báo về việc thay đổi Tổng giám đốc và Người đại diện theo Pháp luật của Công ty như sau:

  1. Ông Đỗ Trần Quyết thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc và Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ Phần Chíp Sáng kể từ ngày 10/10/2017.
  2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hùng Trung giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty Cổ Phần Chíp Sáng kể từ ngày 10/10/2017.
  3. Ông Phạm Hồng Kỳ - Chủ tịch HĐQT sẽ làm người đại diện theo Pháp Luật của Công ty CP Chíp Sáng kể từ ngày 10/10/2017.

Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, các Đơn vị, tổ chức, cá nhân và đối tác của Công ty để thuận tiên trong việc liên hệ công tác.

Để xem thông báo chính thức về việc thay đổi nhân sự nêu trên, xin vui lòng xem tại đây.

Công ty Cổ phần Chip Sáng trân trọng thông báo.

Các bài viết khác