Giải pháp công nghệ hàng đầu

Dịch vụ cho thuê văn phòng

Dịch vụ cho thuê văn phòng Tòa nhà chíp sáng

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Văn phòng: 253 Điện Biên Phủ, F7, Quận 3, TP.HCM
  • Điện thoại: (84) 8 3930 1639
  • Fax: (84) 8 3930 1636
  • Email: info@chipsang.vn